logo_haf.jpg
Praha 1, Ostrovní 16
e-mail: haf@hafstudio.cz
mobil: 603 181 001
www.hafstudio.cz
www.poupeni.cz
 
                                                                                                                                             V Praze dne 21. března 2015
 
Tisková zpráva
 
Šestý ročník festivalu dětských hereckých, tanečních a hudebních souborů
Poupění *Strýt *tyjátr
LoGoSTRYTTYJATR(1).jpg
neděle 17. května od 10,00 do 21,00 v Praze na Žofíně
Pořádá HaFstudio, spolupořadatel MČP1.
 
 
Děti dětem je mottem festivalu. Děti hrají, tančí a zpívají pro děti.
Vystoupí 12 dětských souborů a 2 soubory seniorů.
 Smyslem festivalu není předvést úroveň a vyspělost účinkujících souborů, ale dát prostor dětem, které se věnují umění pro zábavu, bez náročné přípravy k profesionalitě. Též pobavit a potěšit diváka, a to především dětského. Festival je veden v duchu pouličních divadel, celá atmosféra je tvořena i doprovodným programem jako jakási „divadelní pouť“.
 
Účinkující jsou děti z celé republiky, ze všech vrstev společnosti. Zdravé, handicapované, z dětských domovů, z menšin. Nejmladší účinkující jsou z mateřských školek.
 
Hosty v programu jsou soubory seniorů, které též zpívají a hrají divadlo dětem. Děti si ověří, že se babička s dědečkem i ve vysokém věku dokážou radovat, bavit se a tvořit.
 
Festival je vrcholem měsíční akce Poupění, kdy všechny děti mohou až do 13. května posílat svá vypoupěná dílka do Hafstudia. Jsou to obrázky, fotky, básničky, písničky, zkrátka cokoliv děti (poupata) vytvoří (vypoupí). V závěru května potom proběhne v HaFstudiu výstava, dozvuky a ozvěny festivalu.
 
Patronkou  festivalu je Bára Nesvadbová. Přijde dětem přečíst ze své knížky Garpíškoviny, aneb Bibi a čtyři kočky. S vítězem soutěže Poupění, která probíhá v květnu v HaFstudiu, pojede na velké šlapací labuti po Vltavě.
Patronem je Jan Václav Čep.
 
Bohatým doprovodným programem provádějí klauni, vědma, komisař Vrťapka, mimové, žongléři, chůdaři, kejklíři. Soutěžit a hrát si můžou děti i rodiče. V Okénku pro odvážné, na pódiu do mikrofonu, může kdokoliv předvést, co umí. Všichni budou odměněni pěknými cenami. Vše se odehrává ve výtvarné dekoraci Mgr. Báry Hubené. Nechybí výtvarné dílny. Hitem je Akademie malého architekta, projekt mladých architektů pro děti.
 
 
Pro novináře:
Organizátor  HaFstudio (HaF = Hra a Fantazie) pořádá plynule od svého vzniku v roce 1990 umělecké programy, kurzy, kroužky, dílny pro děti, rodiče, mladé i dospělé duševně čilé jedince bez rozdílu věku. Prostor, kde mohou rozvíjet svou fantazii. Dále festivaly, akce pro děti a seniory, divadlo, výstavy.
 
Kontakt:
MgA. Hana Francová
ředitelka festivalu Poupění Strýt tyjátr
mobil: 603 181 001, e-mail:  haf@hafstudio.cz
 Zakladatelka HaFstudia, ředitelka HaFstudia a festivalu Poupění Strýt tyjátr.  Varhanice, cembalistka, pedagožka a organizátorka.
 
 
 
*HLAVNÍ PROGRAM:
Všichni účinkující v hlavním programu jsou DĚTI. Můžete shlédnout divadelní a taneční soubory, kapely, sólisty. Výjimkou je několik hostujících souborů seniorů.
00224.MTS.Still001.jpg
 
*OKÉNKA PRO ODVÁŽNÉ:
Každé dítě z řad diváků si může vyzkoušet do mikrofonu na pódiu zazpívat písničku, říct básničku, zatančit, nebo předvést cokoliv co umí.
00342.MTS.Still004.jpg
 
*BABIČKA ČTE POHÁDKU:
Posaďte se a poslouchejte. Naše pohádková babička má pro vás připraveny krásné pohádky, které vám přečte.
DSC00178.jpg
 
*VÝTVARNÉ DÍLNY:
Pro tvořivé děti otevřeny celý den. Dřevěná dílna, korálková dílna, papírová dílna, akademie malých architektů a další.
00321.MTS.Still002.jpg
 
*DOPROVODNÝ PROGRAM:
Hry, soutěže, kvízy, věštírna, fotograf, pohádkové bytosti, chůdy, žonglování. Kdo nehraje nevyhraje! Hrajte si a můžete získat pěkné dárky!
 00341.MTS.Still001.jpg


Letos se bude odehrávat již 6. ročníku festivalu dětských divadelních, hudebních, tanečních a dalších uměleckých souborů Poupění Strý tyjátr 2015.
Neděle 17. května, 10,00 - 21,00, ostrov Žofín, Praha 1.
 

Patronkou festivalu je Bára Nesvadbová. Patronem Jan Václav Čep.

 

Realizační tým: MgA. Hana Francová, Michaela Francová, MgA. Barbora Hubená, Bc. Zuzana Piteková, Milan Peroutka.
 
 
Celostátní přehlídka dětských divadelních, hudebních a tanečních souborů, výtvarné dílny, soutěže, okénka pro odvážné, doplňující program pro děti. Dramaturgie festivalu pokrývá všechny skupiny dětí a mladých lidí z celé republiky. Účinkující jsou od nejmenších až po téměř dospělé, z uměleckých, základních a jiných  škol, dětských domovů, léčeben, etnických i jiných menšin, zdraví i postižení.
V posledních letech zařazujeme Máme skvělou babičku a dědu. Budou to  představení seniorů. Novinkou letos je chvilka s babičkou, která čte dětem pohádky. Smyslem toho je upozornit děti, že staří lidé žijí mezi námi, jsou s námi a dokonce s námi hrají i divadlo.
Účinkující souboru dramaturgicky splňují svými představeními pouliční divadlo, krátká, veselá, hravá forma.
Kritérium k výběru souborů nestojí na profesionalitě, nýbrž na hravosti, radosti. Účastnit se tak může téměř každý, bez nároku na profesionalitu souboru. A to je hlavním cílem našeho projektu, dát prostor všem dětem a dětským divákům ukázat směr, vzbudit v nich zájem o podobnou činnost, předvést, že jejich přání nemusí být nedosažitelná.
HaF - spolek připravuje uspořádání již 6. ročníku festivalu dětských divadelních, tanečních a hudebních souborů POUPĚNÍ a to v neděli 17. května. Místem festivalu je ostrov Žofín, který je dobře dostupný nejen pro účastníky tohoto divadelního setkání malých i velkých přátel divadla, ale i návštěvníkům této oblíbené turistické lokality.

Smyslem přehlídky není předvést úroveň a vyspělost dramatických souborů, ale pobavit a potěšit diváka, a to především dětského. Přehlídka bude vedena v duchu pouličních divadel, celá atmosféra je tvořena i ostatním programem jako jakási „divadelní pouť", která kdysi bývala na Střeleckém ostrově. V našem případě však budou účinkující pouze děti (vyjma hostujících seniorů). Repertoár každého souboru by měl zohledňovat naší dramaturgii, představení jsou tématicky směřována především pro děti. Veselá, poutavá, napínavá apod., volená stále s ohledem pobavit a zaujmout. Časově  představení netrvají déle než třicet minut.
Kritériem k výběru souborů není profesionalita (myšleno jako trvalá prověřená zručnost) souboru, nýbrž schopnost různými divadelními prostředky, které vycházejí z toho nejlepšího co tradice ochotnická divadla nabízí, pobavit veřejnost autentickým nápaditým projevem spojeným s přiměřeným výkonem malých herců a hereček.
Zároveň s divadelními soubory vystoupí i dětské hudební, pěvecké a taneční soubory, které ovšem svým repertoárem vhodně doplní dramaturgii akce (lidová a jiná žánrově lehčí hudba).
Stejně jako v minulých letech budou i v tomto roce průběžně  probíhat výtvarné dílny nejen pro děti – keramika, dřevo, korálky, kreslení, malování, výroba dalších všelijakých předmětů. Nebudou chybět soutěže, kde si děti vyzkouší šikovnost, ověří vědomosti o Praze, historii, umění, chování a další. Kromě toho instalujeme spoustu dětských her – házecí panák, rybičky, kuželky, velké sirky – psaní, a další a další. Samozřejmostí jsou výtvarné dekorace – květy, fábory, miminka, figuríny v životní velkosti a mnoho dalších drobností. K dotvoření atmosféry jsou na místě kostýmovaní herci, kteří komunikují s lidmi a dětmi, pomáhají při hraní her, starají se o stálou propagaci akce a veselou náladu, upozorňují na začátky představení...
Opakovat budeme i úspěšná „okénka pro odvážné“, ve kterých děti z řad diváků zazpívají, či přednesou básničku, vždy za drobnou odměnu.
Festival  zahajuje za doprovodu kapely průvod  kejklířů, organizátorů, dětí, diváků.
Festival má každoročně svého patrona. V minulých letech to byl např. Jiří Suchý, Ivan Hlas, Eva Holubová.
HaFstudio vzniklo v roce 1990 a od té doby plynule pořádá veřejné akce, soutěže, festivaly. Veškeré veřejně prospěšné akce pořádáme s účastí dětí, které jsou vždy přímými účastníky a spolutvůrci. Motto všech našich akcí je DĚTI DĚTEM. Smyslem je dát všem dětem, nejen těm nadaným, prostor pro jejich kreativitu, naučit je najít si své místo bez prostředků, které nám nabízí konzumní způsob života.